Download variant annotation

dataset date download
SNVs and InDelsSep.2017chr1
SNVs and InDelsSep.2017chr2
SNVs and InDelsSep.2017chr3
SNVs and InDelsSep.2017chr4
SNVs and InDelsSep.2017chr5
SNVs and InDelsSep.2017chr6
SNVs and InDelsSep.2017chr7
SNVs and InDelsSep.2017chr8
SNVs and InDelsSep.2017chr9
SNVs and InDelsSep.2017chr10
SNVs and InDelsSep.2017chr11
SNVs and InDelsSep.2017chr12
SNVs and InDelsSep.2017chr13
SNVs and InDelsSep.2017chr14
SNVs and InDelsSep.2017chr15
SNVs and InDelsSep.2017chr16
SNVs and InDelsSep.2017chr17
SNVs and InDelsSep.2017chr18
SNVs and InDelsSep.2017chr19
SNVs and InDelsSep.2017chr20
SNVs and InDelsSep.2017chr21
SNVs and InDelsSep.2017chr22
SNVs and InDelsSep.2017chrX
SNVs and InDelsSep.2017chrY

Pathogenicity score for missense variants of ReVe based on REVEL and VEST3:

variant annotation based on hg38

dataset date download
SNVs and InDelsAug.2019chr1
SNVs and InDelsAug.2019chr2
SNVs and InDelsAug.2019chr3
SNVs and InDelsAug.2019chr4
SNVs and InDelsAug.2019chr5
SNVs and InDelsAug.2019chr6
SNVs and InDelsAug.2019chr7
SNVs and InDelsAug.2019chr8
SNVs and InDelsAug.2019chr9
SNVs and InDelsAug.2019chr10
SNVs and InDelsAug.2019chr11
SNVs and InDelsAug.2019chr12
SNVs and InDelsAug.2019chr13
SNVs and InDelsAug.2019chr14
SNVs and InDelsAug.2019chr15
SNVs and InDelsAug.2019chr16
SNVs and InDelsAug.2019chr17
SNVs and InDelsAug.2019chr18
SNVs and InDelsAug.2019chr19
SNVs and InDelsAug.2019chr20
SNVs and InDelsAug.2019chr21
SNVs and InDelsAug.2019chr22
SNVs and InDelsAug.2019chrX
SNVs and InDelsAug.2019chrY